brogården mellem banner Basen

Kontakt

Brogaarden Klub
Lilleholm 58
2670 Greve
Tlf.43 61 25 86
DisBrogarden@greve.dk

For de medlemmer som har behov for en individuel specialpædagogisk indsats, har vi Inklusionspædagoger ansat i klubben, som gennem aktiviteter og samvær støtter den enkelte til deltagelse i fællesskaberne, således at de får mulighed for at danne bånd til jævnaldrende.

Der er for tiden 4 inklusionspædagoger ansat. De medlemmer Inklusionspædagogerne arbejder med, bliver visiteret til klubben via CVI (Det centrale visitationsudvalg). Inklusionspædagogerne råder over et basisrum (Basen) i klubben, hvor medlemmerne kan trække sig til et mere overskueligt miljø.

Inklusionspædagogerne samarbejder med forældre, PPR, familierådgivere, skoler og andre relevante instanser.

Inklusion er værdifuldt for alle. Inklusion indebærer, at børn og unge lærer at forholde sig til, håndtere og værdsætte det, som er anderledes end dem selv. Det betyder, at de bliver nysgerrige på og inspireres af det, de ikke kender og forstår, og at de bliver klogere på sig.

Medarbejderne i klubben har været på et længere kursusforløb i arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik.