brogården mellem banner   kostpoletik

Kontakt

Brogaarden Klub
Blågårdsvej 104
2670 Greve
Tlf.43 61 25 86
DisBrogarden@greve.dk

Kostpolitik for Brogaarden & Mosede Klub

Kostpolitik - Hvorfor?

Kosten har en afgørende betydning for børn og unges vækst og udvikling. I dag har et stigende antal mennesker problemer med kost og livsstil. Dette er uddybet i Greve kommunes sundhedspolitik.

Vi vil derfor ...

    -  Anerkende at børnene/ de unge har et basalt behov for sund mad.

    -  Være opmærksomme på børn og unges kostvaner

    -  I hverdagen igennem værkstedsaktiviteter m.m., vise hvordan sund
       kost kan fremstilles for dermed at give børnene kompetencer til at
       træffe gode valg for dem selv.

    -  Respektere religiøse overbevisninger.

    -  I forbindelse med arrangementer m.m. dispensere fra politikken.

Det betyder, at vi ...

    -  Følger regeringen/kommunens anvisninger omkring sund mad og
       almen sundhed.

    -  Sikrer vi at de basale behov for mad kan dækkes i hverdagen.

    -  Vi tager ansvar og er opmærksomme på børn og unges vaner.
       Vi tager eventuelt en snak med børn og forældre hvis vi ser noget
       der kan være et problem.

    -  Når vi laver fælles mad i hverdagen og på ture inddrager vi
       børnene, i det opfang det er muligt og har pædagogisk sigte, i
       madlavning og bageaktivitet. Når vi laver fælles mad og bager,
       både i hverdagen og på ture, har vi et pædagogisk sigte, og
       inddrager børnene i det omfang det er muligt.

    -  Vi agerer som rollemodeller og al medbragt mad og drikke skal
       være i overensstemmelse med kost politikken, såfremt den nydes
       blandt børnene/de unge.

Revideret den 5. marts 2014