Vi er en klub der ønsker at drage nytte af vores størelse, bl.a. ved at kunne benytte ressourser og faciliteter på tværs af matriklerne.

Derfor vil vi i løbet af de kommende to år have igangsat mindst 4 større projekter på tværs. (musicals, filmindspilning,Rock i Portalen, eller lign.)

Vi ønsker at vore større børn og unge i klubben kan finde inspiration til en spændende og udviklende fritid. Enten gennem vores mange aktiviteter eller via de mange andre samværsformer der findes i klubben både med og uden voksne.

Vi har derfor øje for at klubbens aktiviteter matcher vores medlemmers interesser,

Vi sætter ressourser af til nye og spændende tiltag. så vi kan være på forkant med udviklingen på vores område.

Vi ønsker at vores personalegruppe har en stor bredde, således at der er mange kompetencer som kan sættes i spil på tværs af matriklerne.

Derfor vil vi i ansættelsessiturationer lægge vægt på at få ansat medarbejdere med kompetencer der kan komplementere vores personalegruppe.

Vi tilstræber at der er en mangfoldighed i personalegruppen i forhold til køn, alder, alm. kompetencer samt uddannelsesgrad m.m.

Vi ønsker at lytte og støtte vores større børn og unge, både når det gælder aktiviteter og ture, samt de udfordringer der hører til et “normalt” ungdomsliv. Men vi stiller også op når det kommer til de svære livssituationer.

Vi vil arbejde på at skabe en inkluderende hverdag hvor der er plads til at arbejde i mindre grupper således at der er tid til nærvær og fordybelse med det enkelte medlem.

Vi vil i løbet af de næste to år sikre at der på begge matrikler er pædagoger ansat med diplomforløb i inklusion.