Gå til hovedindhold

For de voksne

Her er al den relevante information til de voksne - både forældre, ansatte og studerende.

Indhold

  Klubben er praktiksted for pædagoguddannelsen

  Vi er rigtigt glade for at kunne være med til at uddanne fremtidens pædagoger.

  Vi har ambitioner om at hjælpe vores studerende således at de har det bedst mulige ud af deres tid her. Kontakt os endelig for et besøg før din praktik, sådan at alle forventninger opfyldes fra første praktikdag.

   

  Du kan se praktiksteds beskrivelsen her

  I klubben arbejder vi målrettet med inklusion

  For os betyder inklusion bl.a. at alle børn og unge har ret til at deltage i et relevant fællesskab. Alle børn og unge har behov for at være en del af et fællesskab, og fællesskabet skal kunne rumme og værdsætte deres mangfoldighed og forskelligheder.

  Vi skaber fællesskaber, i samarbejde med medlemmerne, da vi mener at det er vigtig, at være med til at fastsætte regler, værdier og normer. Dette har betydning for medlemmernes oplevelse af meningsfuldhed og en oplevelse af at høre til i et fællesskab, samt at give dem et ejerskab.

  Det er personalets ansvar, at forsøge at skabe disse fællesskaber, og i den pædagogiske praksis arbejde vi med mulighed for deltagelse i fællesskaber ud fra medlemmernes:

  • Indbyrdes relationer
  • Deres interesser
  • Hvad de hver især kan byde ind med
  • Deres ønsker og ideer

  For de medlemmer som har behov for en individuel specialpædagogisk indsats, har vi Inklusionspædagoger ansat i klubben som, gennem aktiviteter og samvær, støtter den enkelte til deltagelse i fællesskaberne således, at de får mulighed for at danne bånd til jævnaldrende.

  Inklusion er værdifuldt for alle. Inklusion indebærer, at børn og unge lærer at forholde sig til, håndtere og værdsætte det, som er anderledes end dem selv. Det betyder, at de bliver nysgerrige på og inspireres af det, de ikke kender og forstår, og at de bliver klogere på sig selv.

  Der er for tiden 4 inklusionspædagoger ansat. De medlemmer som inklusionspædagogerne arbejder med, bliver visiteret til klubben via CVI (Det centrale visitationsudvalg). Inklusionspædagogerne råder over et basisrum (Basen) i klubben, hvor medlemmerne kan trække sig til et mere overskueligt miljø.

  Inklusionspædagogerne samarbejder med forældre, PPR, familierådgivere, skoler og andre relevante instanser.

  Medarbejderne i klubben har været på et længere kursusforløb i arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik.

  Kontakt til klubben:

  Adresse:

  Brogården
  Blågårdsvej 104
  2670 Greve

  Tlf:

  Brogården: 46 61 25 86

   

  Ledelsen

  Leder af Brogården
  Carsten Sørensen: 20 49 84 50

  Afdelingsleder Basen
  Mette Selvig: 21 27 04 79

   

  Hvis du ønsker at dit barn starter i klubben skal du udfylde denne indmeldelsesblanket.

  Den skal udfyldes og afleveres i klubben.

  Taksten for klubpladsen er politisk bestemt. Du kan finde aktuelle takster her: www.greve.dk/kommunen/oekonomi/takster-og-gebyrer

  Såfremt du ønsker at udmelde dit barn sker det via digital pladsanvisning: Borger Web for Udbud, Ansøgning og Placering. (greve.dk)

  Her kan du se små videoer fra Brogården: Brogaarden - YouTube

  Du kan også følge Brogården på facebook

  Sidst opdateret: 23. november 2022